Zwembad

Zwembadnieuws

Zwembad Hemrik 2008

Openingstijden

’s middags van 15:00-17:00
’s avonds van 19:00-20:30
Zondagavond gesloten
Bij slecht weer is het bad gesloten

In de winterperiode gesloten.

Abonnementen

Gezin € 40,-
Volwassene € 18,50
Kind € 15,50

Dagkaarten

Volwassene € 2,-
Kind € 1,50
Niet-zwemmende bezoekers € 0,50

Donateurs

Donateur van het zwembad kun je worden voor € 5,00 per jaar.
Donateurs hebben als niet-zwemmers vrije toegang tijdens de openingstijden.

Aanvullende informatie

Kinderen t/m 14 jaar kunnen nog op het gezinsabonnement zwemmen. Vanaf 15 jaar ben je “volwassen”. Dan moet je dus een abonnement voor een volwassene kopen! Ook voor een kinderabonnement mag je niet ouder zijn dan 14 jaar.


HISTORIE ZWEMBAD

Zwembad Hemrik 1937

In 1934  opgericht door de heren Jilt van Seijen , Jaap van der Sluis en Chris van der Hoef .De laatst genoemde was destijds directeur van de zuivelfabriek “de Nijverheid”in Hemrik. Zijn aanwezigheid heeft destijds geleid tot een verwarmd zwembad:Het nortonwater werd langs de koelelementen van de zuivelfabriek geleid,zodat het water “verwarmd”in het zwembad stroomde. Dat heeft echter maar een korte tijd geduurd, want in 1935 werd de zuivelfabriekopgeheven; uitvloeisel van een sanering met Terwispel.
Zwembad Hemrik 1955

Het ging in die jaren wel even anders dan nu zo vertelden de heren bij het 50-jarig bestaan:
Een abonnement kostte een kwartje en niet iedereen kon gelijk zwemmen. Er was een apart uur voor getrouwde dames, een uur voor niet getrouwde dames en s’ avonds was er een uur gezamenlijk zwemmen. Bij de opening sprongburgemeester Bleeker daadwerkelijk het bad open: hij dook erin en kwam halverwege de duikplank weer boven water.Daarna kwam de zwemclub uit Gorredijk in actie met schoonzwemmen o.l.v. badmeester Pot. Het Gorredijkster zwembad was al enige jaren eerder gesticht aan de Badweg.

Na de oorlog ging het bad 4 jaar dicht:het was gesloopt door de leden van de N.A.D. En er was geen geld en materiaal om het op te knappen. In 1954 komt er een grootscheepse bazar van de grond en het bad kan weer open in 1952.

Zwembad Hemrik - Potgrondactie 2015

In 1972 waait het zwembad plat:gelukkig waait er bij de grasdrogerij(die later in de zuivelfabriek was gekomen)ook een muur om. Van dit materiaal wordt het bad grotendeels herbouwd.In 1978 werd het zwembad van Oldeboorn”opgekocht”en kon veel materiaal worden gebruikt om het bad verder op te knappen. De oude duikplank kon vervangen worden en veel hout werd gebruikt in de bekistingen van de betonwanden. Met de tegels werden paden aangelegd.
Het bestuur van die tijd doet erg zijn best om de nodige subsidies binnen te halen. Er wordt door de Hemrikker jeugd veel gebruik gemaakt van het zwembad;het is een echte ontmoetingsplek geworden voor jong en oud.

Zwembad Hemrik 2015

Het water wordt opgepompt van een diepte van 60 meter. Provinciale waterstaten heeft periodieke keuringen en spreekt van goed tot zeer goed zwemwater. Ook trekt het bad bezoekers uit omliggende dorpen. Op 6 okt 1984 viert het bestuur het 50-jarig bestaan met een revue over het zwembad, geschreven door plaatsgenoot Tj.Nijboer. Het is een groot succes in het dorp waar inmiddels een ieder bijna donateur van ‘it Himrikker swimbad’ is.
In 2003 wordt er een nieuwe duikplank aangeschaft dankzij acties door het dorp. In 2009 dreigt opnieuw sluiting van het bad door geldgebrek omdat er gediplomeerde toezichthouders moeten zitten. De vrijwilligers moeten cursus EHBO en Reddend Zwemmen gaan volgen en dat kost veel geld. Het bestuur  probeert op allerlei manieren (subsidies, liefdadigheidsinstellingen, stichtingen, Rabobank, acties in het dorp) los te krijgen en met succes!

Zwembad Hemrik - Hondenzwemmen 23 sep 2012

In 2010 wordt het bad zelfs weer helemaal opgeknapt wat leidt tot een veiliger zwemplek. De randen van het bassin worden mooi rondgemaakt en de perrons vlak. Er komt en nieuwe pompinstallatie. En er wordt flink geverfd. In 2012 komt er een andere
ontijzeringsinstallatie omdat de oude kapot is gevroren in de strenge winter. Het is altijd een strijd geweest om het zwembad draaiende te houden aldus de oprichter dhr. van der Sluis in 1984, “was het niet om de centen dan was het wel om aan alle eisen te voldoen,die gesteld werden”.

Maar alle Hemrikkers hebben het toch maar mogelijk gemaakt dat het zwembad nu al 80 jaar bestaat en daar mogen we best trots op zijn!
Zwembad Hemrik