De Himrik

Home

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel.


DORPSFEEST 2018 – Thema “Vroeger”.

 

Voor meer informatie klik hier.

Vrijdag:

 

Kinderspelen op school, broodmaaltijd, voorstelling schooljeugd.

’s Avonds om 20.00 uur Soundmixshow.

Zaterdag:

 

12.30 uur: Optocht

15.00 uur: Hymphamp

19.00 uur: Volksspelen “ter land, ter zee en in de lucht”.

Vanaf 21.00 uur: Jelle B en Boulevard.

 

Zondag:

 

13.00 uur: optocht

Vanaf 14.00 uur: Barbecue en optreden Murk

16.00 uur: trekking verloting

17.00 uur Einde feest

 

Lees meer op de Facebookpagina.

Nieuw op deze website:

 

Klik hier voor meer foto’s van de Harmonie

Voor uitslag Kleintje Wampex klik hier

Voor de foto’s Kleintje wampex 2018 klik hier

Klik hier voor de Facebook pagina nieuwjaarscafehemrik

klik hier voor foto’s van het Nieuwjaarscafé.

Klik hier voor foto`s van dorpsfeest 2017

klik hier voor foto’s toneelvereniging de Harmonie

Voor foto’s van in en om Hemrik klik Hier

14 april reünie wwmd

Deze maand in de Doarpsrounte

Logo Doarpsrounte De Himrik

Inhoudsopgave:
Voorwoord
Agenda – soos- Anbo
Kerkdiensten
Gym uitvoering
Bingo HVC
nieuws van EMM
150 Jier Harmonie
Reünie WWMD
Avondvierdagse
Ledenvergadering Plaatselijk belang
Vrijmarkt
Nieuws van de Weefplaats
7 x 7 Voetbal toernooi
Openbare lagereschool
De wylde boeresoan
Skoallekrante de Bôge

 

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij:
Doetsje de Boer, Ds de Boerwei 11
email: drdehimrik@hotmail.com

Alle kopy bij voorkeur inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.

SLUITINGS DATUM ZONDAG 13 mei. 2018 OM 18.00 UUR

Kopy ingeleverd na dit tijdstip kan in de meeste gevallen niet meer geplaatst worden. Wilt u daar rekening mee houden.

Inlever datum voor de volgende maand:

Maand Wanneer Inleveren Kopy
Mei 19 mei 13 mei
Juni 16 juni 10 juni