De Himrik

Home

Het bestuur van Doarpsrounte de Himrik wenst u een voorspoedig 2018

 

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel.

 

Nieuw op deze website:

Lees hier meer info over het Nieuwjaarscafé.

Klik hier voor de Facebook pagina nieuwjaarscafehemrik

 

Klik hier voor foto`s van dorpsfeest 2017

klik hier voor foto’s toneelvereniging de Harmonie

 

 


Deze maand in de Doarpsrounte

Logo Doarpsrounte De Himrik
Nieuwjaarscafe
Inhoudsopgave
Voorwoord
Agenda -prikbord
Anbo en Soos
Kerkdiensten
Vrijwilliger van de Maand
Nieuws van de Harmonie
Wampex
Wedstrijdverslag HVC
Inte
Jumpstyle kelderke
Art super
WWMD reunie – NL Doet
Proef de winter
Wetterfees
Dorpsspiegel – Oliebollen
Kleintje Wampex
Skoallekrante de Bôge

 

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij:
Doetsje de Boer, Ds de Boerwei 11
email: drdehimrik@hotmail.com

Alle kopy bij voorkeur inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.

SLUITINGS DATUM ZONDAG 14 jan. 2018 OM 18.00 UUR

Kopy ingeleverd na dit tijdstip kan in de meeste gevallen niet meer geplaatst worden. Wilt u daar rekening mee houden.

Inlever datum voor de volgende maand:

Maand Wanneer Inleveren Kopy
Januari 20 jan 14 jan
Februari 17 febr 11 febr
Maart 17 maart 11 maart
April 21 april 15 april
Mei 19 mei 13 mei
Juni 16 juni 10 juni