De Himrik

Home

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel.


 

CULTUUR
Bijzonder Hemrik

Witte Kerk
Begraafplaats en Klokkenstoel
Turfroute
Uit de archieven
NIEUWS
Bijzonder Hemrik

Plaatselijk belang Hemrik
Opening IJsclub Haast U
Dorpskrant (De Doarpsrounte)
Bouwplannen Ikesingel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deze maand in de Doarpsrounte

Logo Doarpsrounte De Himrik

Inhoudsopgave

Voorwoord

Agenda – prikbord – Burgelijkestand

Kerkdiensten

Vrijwilliger van de maand

Nieuws van het dorpssteunpunt

Repair cafe

Nieuw van de Harmonie

Bingo – HVC

Textielinzameling de Bôge

Programma Witte kerk

Nieuws van de crealadies

Jaarplanning Kelderke en ander nieuws

nieuws van de Weefplaats

uit de oude doos, schoolreis de Bôge 1965

Kerst musical

Bernefertriet

Skoallekrante de Bôge

SLUITINGSDATUM ZONDAG 09 OKTOBER 2016 OM 18.00 UUR

Kopy inleveren na dit tijdstip kan in de meeste gevallen niet meer geplaatst worden. Wilt u daar rekening mee houden.

Inlever datum voor de volgende maand:

Oktober        09 Oktober

November    13 November

December    11 December

Januari         08 Januari

Februari       12 Februari

Maart           12 Maart

April             09 April

Mei              14 Mei

Juni             18 Juni

Alle kopy bij voorkeur graag inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD


Nieuw op deze website:

Artikel over de historie van het Zwembad De Himrik.

Artikel IJsclub ‘Haast U’ en foto-collage opening nieuwe verlichting.

Foto’s Kleintje Wampex 2016.