Home

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel.


Nieuws

OPROEP DORPSSTEUNPUNT HEMRIK!

Beste mensen van Hemrik en omgeving,

Het dorpssteunpunt Hemrik wil in deze tijd van de coronacrisis graag een helpende hand bieden.

Misschien heeft u ergens hulp bij nodig: bij het boodschappen doen, het uitlaten van uw hond of hebt u een andere vraag.

Het kan ook zijn dat u misschien juist graag mensen in uw omgeving wilt helpen.
U kunt contact opnemen met de omtinker in uw buurt.
Het is ook mogelijk enkele leden van de werkgroep te bellen.

U kunt contact opnemen met:

Jan Quarré                  0516-471387
of
Andrea Deinum                06 15584582

Alle trainingen en wedstrijden en andere activiteiten zijn gestopt in de Bining i.v.m. het Corona virus.

Beste verenigingsbestuurder,
Bijgaand treft u weer een nieuwe nieuwsbrief aan met nieuws over het Coronavirus en de gevolgen die het heeft op/in de sport.
U kunt ook op deze link klikken: https://mailchi.mp/fc10a131bdf6/nieuwsbrief-4-sportverenigingen-1038479?e=21544366ae

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst Positieve Gezondheid: Klik hier.

Klik HIER en HIER voor de foto`s van Kleintje Wampex 2020

Foto`s van Nieuwjaarscafè 2020

Foto`s Wamex 2019

Foto`s van het Dorpsfeest 2019

Klik hier voor de foto`s van de Harmonie


Ook op deze website

Klik hier voor het Avg Privacystatement

Klik hier voor de Facebook pagina nieuwjaarscafehemrik

Klik hier voor de Facebook pagina van het Plaatselijk belang.


Logo Doarpsrounte De Himrik


Doarpsrounte

Inhoudsopgave:
Voorwoord
Agenda – prikbord
Oproep
Abonnementsgeld Doarpsrounte de Himrik
Van de Kerken
Culinair Himrik
Huisvesting Hemrik
NLDoet
WWMD Nieuws
Winter
IJspret
Sneeuwpret in het Berchebosk
Happy Stones
Terugblik pubquiz nieuwjaarscafé
Stand van zaken project kampen hemrik
Skoallekrante de Bôge


Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij:
Doetsje Dijkstra, Binnenwei 31, email: drdehimrik@hotmail.com

Alle kopy bij voorkeur inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.

SLUITINGS DATUM ZONDAG 23 meii. 2021 OM 18.00 UUR

Kopy ingeleverd na dit tijdstip kan in de meeste gevallen niet meer geplaatst worden. Wilt u daar rekening mee houden.


Inlever datum voor de volgende maand:

Maand Wanneer Inleveren Kopy
Mei 28 Mei 23 Mei
Juni 25Juni 20 Juni
September 10 sept 5 sept.
Oktober 8 okt 3 okt.
November 5 nov 31 okt.
December 17 dec 12 dec.