De Himrik

Home

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel.


 

CULTUUR
Bijzonder Hemrik

Witte Kerk
Begraafplaats en Klokkenstoel
Turfroute
Uit de archieven
NIEUWS
Bijzonder Hemrik

Plaatselijk belang Hemrik
Opening IJsclub Haast U
Dorpskrant (De Doarpsrounte)
Bouwplannen Ikesingel

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Binnenkort: Beleef Hemrik en Festiviteiten rondom N381. Voor meer informatie klik flyer.

BELEEF HEMRIK FESTIVITEITEN RONDOM N381


Deze maand in de Doarpsrounte

Logo Doarpsrounte De Himrik

Inhoudsopgave

Voorwoord

Agenda – Kerkdiensten

Dorpsfeest

Bedijf van de maand

WWMD – Voetbalspektakel

Kelderke

Stratenvolleybal

EMM – Nei`t sin

Tosken

Skoallekrante de Bôge

SLUITINGSDATUM ZONDAG 11 September 2016 OM 18.00 UUR

Kopy inleveren na dit tijdstip kan in de meeste gevallen niet meer geplaatst worden. Wilt u daar rekening mee houden.

Wij van de redactie wensen iedereen een hele fijne vakantie en graag tot ziens in september.


Nieuw op deze website:

Artikel over de historie van het Zwembad De Himrik.

Artikel IJsclub ‘Haast U’ en foto-collage opening nieuwe verlichting.

Foto’s Kleintje Wampex 2016.