De Himrik

Home

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel.

Nieuw op deze website:

klik hier voor foto’s toneelvereniging de Harmonie

Artikel over de historie van het Zwembad De Himrik.

foto`s kleintje wampex 2017

uitslag wampex 2016


Deze maand in de Doarpsrounte

Logo Doarpsrounte De Himrik

Inhoudsopgave

Voorwoord
Agenda -prikbord
Kerkdiensten
Vrijwilliger v.d. maand
Dorpssteunpunt
Bernepraet
Nieuw van PB
HVC-Bingo / progr. Witte kerk
Laatste eer
Crealaddies
Gymuitvoering
De Rottefolle
Skoallekrante de Bôge

 

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij:
Doetsje de Boer, Ds de Boerwei 11
email: drdehimrik@hotmail.com

Alle kopy bij voorkeur inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.

SLUITINGS DATUM ZONDAG 09 april 2017 OM 18.00 UUR

Kopy ingeleverd na dit tijdstip kan in de meeste gevallen niet meer geplaatst worden. Wilt u daar rekening mee houden.

Inlever datum voor de volgende maand:

Maand Wanneer Inleveren Kopy
April 15 Apr 09 Apr
Mei 20 Mei 14 Mei
Juni 24 Juni 18 Juni
September 16 sept 10 sept
Oktober 14 okt 8 okt
November 18 nov 12 nov
December 23 dec 17 dec