De Himrik

Home

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst Positieve Gezondheid

Klik HIER en HIER voor de foto`s van Kleintje Wampex 2020
Foto`s van nieuwjaarscafè 2020
Foto`s wamex 2019
Foto`s van het dorpsfeest 2019
Klik hier voor de foto`s van de Harmonie
Ook op deze website:
Klik hier voor het Avg Privacystatement
Klik hier voor de Facebook pagina nieuwjaarscafehemrik
Klik hier voor de Facebook pagina van het Plaatselijk belang

Logo Doarpsrounte De Himrik

Inhoudsopgave:
Voorwoord
Agenda – prikbord
kerkdiensten
Abonnementsgeld Doarpsrounte
Bedrijf in beeld
Plaatselijk belang
Bijenstrook de Himrik
Activiteiten in de Witte kerk
HVC
WWMD Nieuws
WWMD Wedstrijdverslagen
Projectgroep Werkkampen de Himrik
Uit het verleden van de Himrik
Privacy
Skoallekrante de Bôge

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij:
Doetsje Dijkstra Binnenwei 31
email: drdehimrik@hotmail.com

Alle kopy bij voorkeur inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.

SLUITINGS DATUM ZONDAG 08 Maart. 2020 OM 18.00 UUR

Kopy ingeleverd na dit tijdstip kan in de meeste gevallen niet meer geplaatst worden. Wilt u daar rekening mee houden.

Inlever datum voor de volgende maand:

Maand Wanneer Inleveren Kopy
Maart 14 Maart 08 Maart
April 11 April 05 April
Mei 23 Mei 17 Mei
Juni 27 Juni 21 Juni
September 12 Sept 06 Sept
Oktober 10 Okt 04 Okt
November 07 Nov 01 Nov
December 19 Dec 13 Dec