De Himrik

Home

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel.

Glasvezel buitengebied

Zojuist heeft Kabelnoord  hun website geupdate met informatie die wellicht ook interessant is voor jullie dorpskrant. Vers van de pers: eind deze maand is Kabelnoord in Opsterland met servicepunten. Hier kun je zien waar en wanneer we aanwezig zijn: https://www.glasvezelvankabelnoord.nl/mijn-gemeente/opsterland


DORPSFEEST 2018

 

Lees meer op de Facebookpagina.

Klik hier voor de foto’s.

Nieuw op deze website:

Klik hier voor het Avg Privacystatement

Klik hier voor meer foto’s van de Harmonie

Voor uitslag Kleintje Wampex klik hier

Voor de foto’s Kleintje wampex 2018 klik hier

Klik hier voor de Facebook pagina nieuwjaarscafehemrik

klik hier voor foto’s van het Nieuwjaarscafé.

klik hier voor foto’s toneelvereniging de Harmonie

Voor foto’s van in en om Hemrik klik Hier

Deze maand in de Doarpsrounte

Logo Doarpsrounte De Himrik

Inhoudsopgave:
Voorwoord
Agenda – prikbord
Kerkdiensten
Bedrijf in beeld
Burendag
Ledenverg. E.M.M.
60+ reis
Openbare lagereschool
SVH
Wampex
Nieuws van het zwembad
Remeedzje
Skoallekrante de Bôge

 

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij:
Doetsje de Boer, Ds de Boerwei 11
email: drdehimrik@hotmail.com

Alle kopy bij voorkeur inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.

SLUITINGS DATUM ZONDAG 11 nov. 2018 OM 18.00 UUR

Kopy ingeleverd na dit tijdstip kan in de meeste gevallen niet meer geplaatst worden. Wilt u daar rekening mee houden.

Inlever datum voor de volgende maand:

Maand Wanneer Inleveren Kopy
Nov 17 nov 11 nov
Dec 15 dec 09 dec
Jan 19 jan 13 jan
Febr 16 febr 10 febr
Mrt 16 mrt 10 mrt
Apr 20 apr 14 apr
Mei 25 mei 19 mei
Juni 22 juni 16 juni