De Himrik

Home

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel

Klik hier voor de foto`s van de Harmonie

Foto`s Kleintje Wampex 2019

En hier ook foto`s van Kleintje Wampex

Klik hier voor de foto’s van het nieuwjaarscafé


DORPSFEEST 2018

Lees meer op de Facebookpagina.

Klik hier voor de foto’s.

Ook op deze website:

Klik hier voor het Avg Privacystatement

Klik hier voor meer foto’s van de Harmonie

Voor uitslag Kleintje Wampex klik hier

Voor de foto’s Kleintje wampex 2018 klik hier

Klik hier voor de Facebook pagina nieuwjaarscafehemrik

klik hier voor foto’s van het Nieuwjaarscafé.

klik hier voor foto’s toneelvereniging de Harmonie

Voor foto’s van in en om Hemrik klik Hier

Deze maand in de Doarpsrounte

Logo Doarpsrounte De Himrik

Inhoudsopgave:
Voorwoord
Agenda – prikbord
Nieuws van de Soos
Abonnementsgeld Dourpsrounte
Kerkdiensten
HVC
Uit de oude doos
Nieuws van Plaatselijk belang
Korfbalvereniging W.W.M.D.
Help EMM verzuipt
Activiteiten in de Witte kerk
Nieuws van het dorpssteunpunt
Uitslag Kleintje Wampex 2019
Even kennismaken
Buorjonkje
Skoallekrante de Bôge

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij:
Doetsje Dijkstra Binnenwei 31
email: drdehimrik@hotmail.com

Alle kopy bij voorkeur inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.

SLUITINGS DATUM ZONDAG 10 maart. 2019 OM 18.00 UUR

Kopy ingeleverd na dit tijdstip kan in de meeste gevallen niet meer geplaatst worden. Wilt u daar rekening mee houden.

Inlever datum voor de volgende maand:

Maand Wanneer Inleveren Kopy
Mrt 16 mrt 10 mrt
Apr 20 apr 14 apr
Mei 25 mei 19 mei
Juni 22 juni 16 juni