De Himrik

Home

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel

Op 1 en 2 mei speelt er een bijzondere voorstelling op een al even bijzondere locatie: openluchttheater Sparjebird te Hemrik. Sparjebird was tijdens WOII een kamp van de Nederlandse Arbeidsdienst en na de oorlog een interneringskamp voor NSB’ers, collaborateurs en moffenmeiden. Hoe bijzonder om juist deze voorstelling op deze plek te spelen. Kaarten á € 13,50 (inclusief consumptie) verkrijgbaar via www.skans.nl

Foto`s van het dorpsfeest 2019
Klik hier voor de foto`s van de Harmonie
Ook op deze website:
Klik hier voor het Avg Privacystatement
Klik hier voor de Facebook pagina nieuwjaarscafehemrik
Klik hier voor de Facebook pagina van het Plaatselijk belang

Logo Doarpsrounte De Himrik

Inhoudsopgave:
Voorwoord
Agenda – prikbord
Bedrijf in Beeld
kerkdiensten
ART Super Witte kerk
Sint Maarten
Korfbalvereniging WWMD
Catharinus Post
Wampex
Jaarplanning it Kelderke
Natuur werkdag
Voormalige voortgang N.A.D. Kampen
De Grêfhichte út de stientiid
Skoallekrante de Bôge

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij:
Doetsje Dijkstra Binnenwei 31
email: drdehimrik@hotmail.com

Alle kopy bij voorkeur inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.

SLUITINGS DATUM ZONDAG 17 nov. 2019 OM 18.00 UUR

Kopy ingeleverd na dit tijdstip kan in de meeste gevallen niet meer geplaatst worden. Wilt u daar rekening mee houden.

Inlever datum voor de volgende maand:

Maand Wanneer Inleveren Kopy
Nov 23 nov 17 nov
Dec 21 dec 15 dec
Jan 18 Jan 12 Jan
Febr 15 Febr 09 Febr
Maart 14 Maart 08 Maart
April 11 April 05 April
Mei 23 Mei 17 Mei