De Himrik

Home

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel.


 

CULTUUR
Bijzonder Hemrik

Witte Kerk
Begraafplaats en Klokkenstoel
Turfroute
Uit de archieven
NIEUWS
Bijzonder Hemrik

Plaatselijk belang Hemrik
It Kelderke - Nieuws
Dorpskrant (De Doarpsrounte)
Bouwplannen Ikesingel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deze maand in de Doarpsrounte

Logo Doarpsrounte De Himrik

Inhoudsopgave

Voorwoord
Agenda
Vrijwilliger van de maand
Kerkdiensten – Prikbord
Crealadies – Kelderke
Nieuw van de drumband
Sind Maarten
Nieuw van plaatselijk belang
Hemrivisie festival
Intocht Sinterklaas – WMO
Hanekraaierclub Kakellust
glasvezel nieuws
Uit de oude doos, schoolreis de Bôge 1965
Kerst musical
Stjere yn iensumhied
Skoallekrante de Bôge

 

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij:
Doetsje de Boer, Ds de Boerwei 11
email: drdehimrik@hotmail.com

Alle kopy bij voorkeur inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.

SLUITINGS DATUM ZONDAG 13 NOVEMBER 2016 OM 18.00 UUR

Kopy ingeleverd na dit tijdstip kan in de meeste gevallen niet meer geplaatst worden. Wilt u daar rekening mee houden.

Inlever datum voor de volgende maand:

Maand Wanneer Inleveren Kopy
November 19 Nov 13 Nov
December 17 Dec 11 Dec
Januari 14 Jan 08 Jan
Februari 18 Febr 12 Febr
Maart 18 Mrt 12 Mrt
April 15 Apr 09 Apr
Mei 20 Mei 09 Mei
Juni 24 Juni 18 Juni

 


Nieuw op deze website:

Artikel over de historie van het Zwembad De Himrik.

Artikel IJsclub ‘Haast U’ en foto-collage opening nieuwe verlichting.

Foto’s Kleintje Wampex 2016.