Home

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel.


Nieuws

OPROEP DORPSSTEUNPUNT HEMRIK!

Beste mensen van Hemrik en omgeving,

Het dorpssteunpunt Hemrik wil in deze tijd van de coronacrisis graag een helpende hand bieden.

Misschien heeft u ergens hulp bij nodig: bij het boodschappen doen, het uitlaten van uw hond of hebt u een andere vraag.

Het kan ook zijn dat u misschien juist graag mensen in uw omgeving wilt helpen.
U kunt contact opnemen met de omtinker in uw buurt.
Het is ook mogelijk enkele leden van de werkgroep te bellen.

U kunt contact opnemen met:

Jan Quarré                  0516-471387
of
Andrea Deinum                06 15584582

Toneel is 13-03-2020 en 14-03-2020 niet door gegaan in verband met het corona virus.

Het stuk is verplaatst naar 18-04 2020

Ook zijn alle trainingen en wedstrijden gestopt in de Bining

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst Positieve Gezondheid: Klik hier.

Klik HIER en HIER voor de foto`s van Kleintje Wampex 2020

Foto`s van Nieuwjaarscafè 2020

Foto`s Wamex 2019

Foto`s van het Dorpsfeest 2019

Klik hier voor de foto`s van de Harmonie


Ook op deze website

Klik hier voor het Avg Privacystatement

Klik hier voor de Facebook pagina nieuwjaarscafehemrik

Klik hier voor de Facebook pagina van het Plaatselijk belang.


Logo Doarpsrounte De Himrik


Doarpsrounte

Inhoudsopgave:
Voorwoord
Agenda – prikbord
kerkdiensten
Abonnementsgeld Doarpsrounte
Bedrijf in beeld
Plaatselijk belang
Bijenstrook de Himrik
Activiteiten in de Witte kerk
HVC
WWMD Nieuws
WWMD Wedstrijdverslagen
Projectgroep Werkkampen de Himrik
Uit het verleden van de Himrik
Privacy
Skoallekrante de Bôge


Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij:
Doetsje Dijkstra, Binnenwei 31, email: drdehimrik@hotmail.com

Alle kopy bij voorkeur inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.

SLUITINGS DATUM ZONDAG 08 Maart. 2020 OM 18.00 UUR

Kopy ingeleverd na dit tijdstip kan in de meeste gevallen niet meer geplaatst worden. Wilt u daar rekening mee houden.


Inlever datum voor de volgende maand:

Maand Wanneer Inleveren Kopy
Maart 14 Maart 08 Maart
April 11 April 05 April
Mei 23 Mei 17 Mei
Juni 27 Juni 21 Juni
September 12 Sept 06 Sept
Oktober 10 Okt 04 Okt
November 07 Nov 01 Nov
December 19 Dec 13 Dec