De Himrik

Home

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel.

Nieuw op deze website:

Klik hier voor de Facebook pagina nieuwjaarscafehemrik

Klik hier voor foto`s van dorpsfeest 2017

klik hier voor foto’s toneelvereniging de Harmonie

Artikel over de historie van het Zwembad De Himrik.

foto`s kleintje wampex 2017

 


Deze maand in de Doarpsrounte

Logo Doarpsrounte De Himrik

Inhoudsopgave

Voorwoord
Agenda -prikbord
Anbo en Soos
Kerkdiensten
Bedrijf in beeld
Wapex
Ledenvergadering EMM/Ledenvergadering Haast u
Nieuw van de Harmonie
Sint maarten
Plaatselijk belang
Fersetsman Lùtsen
Intocht sinterklaas
Kleurplaat
Skoallekrante de Bôge

 

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij:
Doetsje de Boer, Ds de Boerwei 11
email: drdehimrik@hotmail.com

Alle kopy bij voorkeur inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.

SLUITINGS DATUM ZONDAG 17 dec. 2017 OM 18.00 UUR

Kopy ingeleverd na dit tijdstip kan in de meeste gevallen niet meer geplaatst worden. Wilt u daar rekening mee houden.

Inlever datum voor de volgende maand:

Maand Wanneer Inleveren Kopy
December 23 dec 17 dec
Januari 20 jan 14 jan
Februari 17 febr 11 febr
Maart 17 maart 11 maart
April 21 april 15 april
Mei 19 mei 13 mei
Juni 16 juni 10 juni