De Himrik

Home

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel

Op 1 en 2 mei speelt er een bijzondere voorstelling op een al even bijzondere locatie: openluchttheater Sparjebird te Hemrik. Sparjebird was tijdens WOII een kamp van de Nederlandse Arbeidsdienst en na de oorlog een interneringskamp voor NSB’ers, collaborateurs en moffenmeiden. Hoe bijzonder om juist deze voorstelling op deze plek te spelen. Kaarten á € 13,50 (inclusief consumptie) verkrijgbaar via www.skans.nl

Foto`s van het dorpsfeest 2019

Klik hier voor de foto`s van de Harmonie

Foto`s Kleintje Wampex 2019

En hier ook foto`s van Kleintje Wampex

Klik hier voor de foto’s van het nieuwjaarscafé


Ook op deze website:

Klik hier voor het Avg Privacystatement

Klik hier voor meer foto’s van de Harmonie

Voor uitslag Kleintje Wampex klik hier

Voor de foto’s Kleintje wampex 2018 klik hier

Klik hier voor de Facebook pagina nieuwjaarscafehemrik

klik hier voor foto’s van het Nieuwjaarscafé.

klik hier voor foto’s toneelvereniging de Harmonie

Voor foto’s van in en om Hemrik klik Hier

Deze maand in de Doarpsrounte

Logo Doarpsrounte De Himrik

Inhoudsopgave:
Voorwoord
Agenda – prikbord
kerkdiensten
Gisela de Vries
Nieuws van Plaatselijk Belang
Activiteiten Witte Kerk
Van de Soos
Dokter diensten
Korfbalvereniging WWMD
Toneelvereniging de Harmonie
Ledenvergadering EMM
Tjeerd Teijema Overleden
Herfst activiteit voor kinderen
Sparjebird Pupquiz
Informatiebijeenkomst Kamp Sparjebird
Een vervolg over de Lagereschool
Gerrit Dijkstra, In karrider út de Himrik
Skoallekrante de Bôge

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij:
Doetsje Dijkstra Binnenwei 31
email: drdehimrik@hotmail.com

Alle kopy bij voorkeur inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.

SLUITINGS DATUM ZONDAG 13 Okt. 2019 OM 18.00 UUR

Kopy ingeleverd na dit tijdstip kan in de meeste gevallen niet meer geplaatst worden. Wilt u daar rekening mee houden.

Inlever datum voor de volgende maand:

Maand Wanneer Inleveren Kopy
Okt 19 Okt 13 Okt
Nov 23 nov 17 nov
Dec 21 dec 15 dec
Jan 18 Jan 12 Jan
Febr 15 Febr 09 Febr
Maart 14 Maart 08 Maart
April 11 April 05 April
Mei 23 Mei 17 Mei