De Himrik

Home

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel.Poster Dorpsfeest Hemrik 2018

Dorpsfeest Hemrik 2018. Lees meer op de Facebookpagina.

Nieuw op deze website:

 

Klik hier voor meer foto’s van de Harmonie

Voor uitslag Kleintje Wampex klik hier

Voor de foto’s Kleintje wampex 2018 klik hier

Klik hier voor de Facebook pagina nieuwjaarscafehemrik

klik hier voor foto’s van het Nieuwjaarscafé.

Klik hier voor foto`s van dorpsfeest 2017

klik hier voor foto’s toneelvereniging de Harmonie

Voor foto’s van in en om Hemrik klik Hier

14 april reünie wwmd

Deze maand in de Doarpsrounte

Logo Doarpsrounte De Himrik

Inhoudsopgave
EMM
Agenda -prikbord – ANBO
Soos en Kerkdiensten
De openbare lagere school
NL Doet
Murk
Dorpssteunpunt – Witte Kerk
150 Jier Harmonie
Kleintje Wampex
Och Heden
Skoallekrante de Bôge

 

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij:
Doetsje de Boer, Ds de Boerwei 11
email: drdehimrik@hotmail.com

Alle kopy bij voorkeur inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.

SLUITINGS DATUM ZONDAG 15 april. 2018 OM 18.00 UUR

Kopy ingeleverd na dit tijdstip kan in de meeste gevallen niet meer geplaatst worden. Wilt u daar rekening mee houden.

Inlever datum voor de volgende maand:

Maand Wanneer Inleveren Kopy
April 21 april 15 april
Mei 19 mei 13 mei
Juni 16 juni 10 juni