Historisch Wandelpad It Berchebosk

De naam It Berchebos is ontstaan rond 1760 toen de Opsterlandse Compagnonsvaart, bekend als onderdeel van de Turfroute, is gegraven.

In de 18de eeuw is de vaart door Hemrik gegraven voor de winning en afvoer van turf. In de omgeving van Hemrik was hiervoor hoogveen beschikbaar.
In deze periode ging vervoer van goederen en personen voornamelijk per schip. Om de veengronden te ontginnen moesten er eerst afvoerkanalen worden gegraven. De kanalen werden destijds handmatig met de schop gegraven. De grond die vrijkwam bij het graven werd verspreid over het land. Een gedeelte van deze grond werd op grote bulten gegooid. Dat gebeurde ook hier in It Berchebos. De meesten bulten werden geslecht maar in dit bos zijn nog twee exemplaren te vinden.

Omdat “bult”  in het Fries “berch” heet, kreeg na verloop van tijd het bos de naam It Berchebos. It Berchebos bestaat uit kreupelhout van de eik, beuk, spar, berk en hulst. De “berch” (Konijneberg) midden in het bos wordt door de jeugd in de winter gebruikt als sneeuwhelling. Op de hoogste ”berch” (Katteberg) staat een bank zodat u kunt genieten van het prachtige uitzicht.

Historisch Wandelpad It Berchebos