Doel & Organisatie

 DorpssteunpuntAlgemeen

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er in Hemrik een Dorpssteunpunt. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers uit het dorp en wordt vanuit Timpaan Welzijn professioneel ondersteunt. Het Dorpssteunpunt is er voor mensen met een zorgvraag maar organiseert ook gezellige bijeenkomsten. In het hele dorp zijn de zogenaamde “omtinkers” (omdenkers) actief. Ze zijn voor onze inwoners het eerste aanspreekpunt bij (hulp) vragen over bijvoorbeeld zorg en welzijn.


 

Openingstijden:

Informatiepunt Wmo “De Bining”

Elke vrijdag tussen 9.00 en 10.00 telefonisch bereikbaar op 06-12034130

Buiten openingstijden op werkdagen van 9.00 tot 13.00 op 0512-386 222