Turfroute

Bij de vervening van Zuidoost-Friesland zijn, met de schop, vaarten en wijken gegraven om vrachten turf per schip naar de plaats van bestemming te kunnen vervoeren. In de loop der tijd werden de vaarten en wijken door economische ontwikkelingen steeds minder gebruikt en voor een deel zelfs gedempt.

Vanuit de pleziervaart ontstond in de zeventiger jaren van de vorige eeuw weer belangstelling voor de vaarwegen in Zuidoost-Friesland. Stichting De Nije Kompanjons heeft zich ingezet voor de instandhouding en het opnieuw bevaarbaar maken van die vaarwegen.

Dat heeft geleid tot de Turfroute. Voor meer informatie: www.turfroute.nl

Hemrik Rust en Ruimte - Toeristisch - Turfroute