IJsclub Haast U

IJsclub Haast U - De Himrik - Logo Marc-o-media 2016

Opgericht op 5 februari 1895 in de herberg van Take Westerhof. De mannen die hiervoor verantwoordelijk waren Tsjeard Posthumus, Ruurd Tolsma, Wiebe v/d Lei, Jan Billenkamp, Hindrik Meek, Westerhof (kastelein), Groen en Greate Oebel (bakker) allegeare wiene it roerend iens: Himrik moat in iisklub ha.

Deze vereniging is met aandelen uitgifte van 0,25 gulden (kwartje) opgestart.

Al na enkele dagen werd de eerste schaatswedstrijd voor mannen met een deelnemersveld van 50 man sterk gehouden op een grote sloot (in wyk). Ook werden de jaren er na ook wel hardrijderijen gehouden op de vaart als het ijs dik genoeg was.

In 1902 kreeg ‘Haast u’ een eigen ijsbaan en deze is nog steeds in gebruik.

Het 100 jarig bestaan is gevierd met een nieuwe ijsbaankantine waar men voor heen een stenen schuurtje had.

 

In 2016 wordt de nieuwe verlichting “geopend” met een tentfeest voor de sponsoren en leden.

Het bestuur van ijsclub ‘Haast u’ heeft ten doel. De schaatssport en alles wat hiermee in verband staat te beoefenen. Zij trachten dit doel te bereken door:

  • Het onderhouden van de ijsbaan en hiermee het mogelijk maken van schaatsplezier voor jong en oud.
  • Het organiseren van wedstrijden en ijsfeesten

Het bestuur.

  • Douwe Tolman
  • Piet Voolstra
  • Sietze Nijboer
  • Tjeard Jan Faber
  • Jeep Zandstra

Foto-collage.

 

In deze slideshow ziet u foto’s van de aanleg nieuwe verlichting en oeverbeschoeiing 2015, openingsstatuten, honderdjarig bestaan, krantenknipsels en foto’s uit de oude doos van IJsclub ‘Haast U’.

Foto’s; Salomon Varwijk, Marc van der Zalm e.a.