Eendracht maakt macht E.M.M.

Op deze pagina kunt u meer lezen over de organisatie van het jaarlijkse dorpsfeest.


 

 
 
 

Geschiedenis Eendracht Maakt Macht.

E.M.M. werd opgericht in 1877 met de volgende doelstelling, zoals verwoord in artikel 1: “Er bestaat in de schoolkring Hemrik een vereniging tot het bevorderen van volksvermaken onder de zinspreuk ’Eendracht Maakt Macht’”. Er was in die tijd maar één school in Hemrik.

Na oprichting van de christelijke school werd EMM een vereniging voor volks- en schoolfeesten, in samenwerking met de openbare lagere school.

De vergadering van 1940 is aan de late kant in verband met buitengewone omstandigheden. Van hoger hand zijn dit jaar het houden van schoolfeesten verboden. Er wordt besloten (om toch iets voor de kinderen te doen) een schoolreisjes te organiseren. 50% van de contributie wordt hiervoor beschikbaar gesteld.

De vergadering van 1941 wordt slecht bezocht. Weer zal er een schoolreisje voor de kinderen worden georganiseerd. In verband met de fietsbandenmisére zal het reisje per tram plaatsvinden, en wel naar Appelscha. De omstandigheden zijn in 1942 niet veranderd, of eigenlijk alleen maar verslechterd. Deze keer gaat het schoolreisje naar Oranjewoud.

Omdat er in 1943 en 1944 niet werd vergaderd (en er dus geen bestuursverkiezing plaats heeft kunnen vinden, besluit het bestuur in zijn geheel in 1945, na de bevrijding af te treden. Het bestuur heeft voor de vergadering van 1945 een gesprek gehad met de commissie van de bijzondere lagere school om (eventueel)te komen tot een gezamenlijk schoolfeest. Samenwerking is mogelijk op voorwaarde dat er geen draaimolen komt. Het bestuur had al toegezegd, dat het afstand wilde doen van het feest op de zondag en dat er niet gedanst zou worden in de feesttent. Het bestuur wil evenwel de draaimolen handhaven en laat die beslissing over aan de leden.

Er volgt een levendige gedachtewisseling. Men vindt dat de liefde niet van één kant hoeft te komen en dat er al zoveel is ingeleverd, dat de draaimolen net één brug te ver is. Het gezamenlijke feest gaat dus niet door.

Gelukkig staan de neuzen in 1971 wel allemaal dezelfde kant uit. De kinderen (en de ouders) van beide scholen vieren sinds die tijd “eendrachtig” feest.

Bovenstaand stukje vond ik in het boekje “Hemrik in oorlogstijd” van Meester Joh. Fokkema.

Prachtig om te lezen. Er zijn wel een paar dingen veranderd sindsdien, maar gezamenlijk feestvieren gelukkig niet.

Al vele jaren vieren we ons volks- en schoolfeest (zoals het dus officieel heet) in het tweede weekend van juni. Het programma is ook iets, wat altijd redelijk vast omlijnd was.

Vrijdagavond traditioneel aftrappen met toneel of cabaret, met na afloop dansen.

Zaterdagmorgen optocht, tussen de middag broodjes eten voor de schoolkinderen, daarna kinderspelen en vanaf een uur of 4 “spelen voor de grotere jeugd”. Zaterdagavond dansen en om klokslag 24.00 was dan het feest afgelopen. Hierin is de laatste jaren al wat verandering in gekomen. Het feest is niet meer om precies 24.00 uur afgelopen, het wordt wel eens wat later.

Toch is het pas een paar jaar geleden, dat we voor het eerst ook op de zondag feest hadden.

De optocht werd voor de tweede keer verreden en we hadden een soort van matinee op het veld. Het bleek zeer succesvol. Er is op de ledenvergadering besloten om 1 x in de drie jaar een driedaags feest te organiseren. Mede dankzij het prachtige weer wat we “gelukkig” vaak op zondag hadden, is er de afgelopen ledenvergadering (2017) massaal gestemd om de zondag een vaste feestdag te maken.

Het jaarlijkse feest was altijd een spektakel. We telden de dagen af en het feest werd massaal bezocht. Met een vast team op de vrijdagavond achter de bar en na afloop schoonmaken en nazitten. Het was vaak pas tegen vijven dat we naar huis gingen, ja en dan moest je natuurlijk wel ’s morgens weer fris en fruitig bij de optocht aanwezig zijn. Het viel niet altijd mee, maar eenmaal onderweg werd het vanzelf weer gezellig. Koffie en thee bij Kees en Hennie, en Wiebe en Anneke. Prachtig. Iedereen kwam jaarlijks terug naar Hemrik voor het feest. In de jaren 80 en 90 een geweldige tijd.

Hoe anders is dat de laatste jaren. Een mooie band in de zaal en het weinige publiek dat er op af komt staat buiten. Jammer, maar ook een gevolg van de huidige tijd.

Naar aanleiding hiervan en ook door de vele reacties uit de zaal, is er door het huidige bestuur besloten om het hele feest drastisch op zijn kop te zetten.

We moeten per slot van rekening met de tijd mee en dat vraagt aanpassing. Wij hopen dat het positief zal uitpakken.

Namens het bestuur van EMM.

 Reinder, Ciska, Hannie en Doetsje

Klik hier voor foto`s van dorpsfeest 2017

DORPSFEEST 2018

Lees meer op de Facebookpagina.

DORPSFEEST 2018 – Thema “Vroeger” 

Klik hier voor de foto’s.


Kijk HIER voor de foto’s van 2019