De Himrik

Geschiedenis en omgeving Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Wijnjewoude via Bakkeveen en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, loopt als doorgaande weg door het dorp. Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel. Hemrik werd lang geleden ook wel De Hem(e)rick(en) genoemd. Het dorp ligt in en gedeeltelijk direct op de grens van een landschappelijk aantrekkelijk gebied. Hemrik kenmerkt zich door het landelijke karakter omgeven door land, bos en water. Vroeger werden er veel goederen zoals turf,hooi, melk en vee per praam vervoerd via de Compagnonsfeart. In het dorp bevinden zich oude monumentale gebouwen zoals het koetshuis, de voormalige jeugdherberg "Swellenest" en het Witte Kerkje. In oude geschriften wordt al vermeld, dat er in 1315 een kapelletje stond. Op de fundamenten van een middeleeuws kerkje werd in 1739 de huidige kerk gebouwd. De leefbaarheid staat centraal in dit dorp. Er zijn veel verenigingen actief op het gebied van sport & cultuur. Het dorpshuis De Bining is de plek waar bijna alle activiteiten plaats vinden. Het dorp heeft nog enkele kleinschalige bedrijven. Hemrik een gezellig dorp met cultuur en historie. Plaatselijk Belang Ontdek de mooie natuur van Hemrik. Boswandeling in ochtendzon. Doorkijkje Hemrik Hemrikker scharren Paddestoelen in het bos. Witte Kerk Hemrik- Muziek - Cultuur.

Geschiedenis en omgeving

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Wijnjewoude via Bakkeveen en Lippenhuizen naar Gorredijk.
Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, loopt als doorgaande weg door het dorp.
Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel.

Hemrik werd lang geleden ook wel De Hem(e)rick(en) genoemd. Het dorp ligt in en gedeeltelijk direct op de grens van een landschappelijk aantrekkelijk gebied. Hemrik kenmerkt zich door het landelijke karakter omgeven door land, bos en water. Vroeger werden er veel goederen zoals turf,hooi, melk en vee per praam vervoerd via de Compagnonsfeart.

In het dorp bevinden zich oude monumentale gebouwen zoals het koetshuis, de voormalige jeugdherberg "Swellenest" en het Witte Kerkje. In oude geschriften wordt al vermeld, dat er in 1315 een kapelletje stond. Op de fundamenten van een middeleeuws kerkje werd in 1739 de huidige kerk gebouwd.

De leefbaarheid staat centraal in dit dorp. Er zijn veel verenigingen actief op het gebied van sport & cultuur.
Het dorpshuis De Bining is de plek waar bijna alle activiteiten plaats vinden. Het dorp heeft nog enkele kleinschalige bedrijven. Hemrik een gezellig dorp met cultuur en historie.

Plaatselijk Belang