Cultuur & Historie

NL DOET HemrikHemrik werd lang geleden ook wel De Hem(e)rick(en) genoemd. Het dorp ligt in en gedeeltelijk direct op de grens van een landschappelijk aantrekkelijk gebied. Hemrik kenmerkt zich door het landelijke karakter omgeven door land, bos en water.Vroeger werden er veel goederen zoals turf, hooi, melk en vee per praam vervoerd via de Compagnonsfeart.
In het dorp bevinden zich oude monumentale gebouwen zoals het koetshuis, de voormalige jeugdherberg “Swellenest” en de Witte Kerk.
In oude geschriften wordt al vermeld, dat er in 1315 een kapelletje stond. Op de fundamenten van een middeleeuws kerkje werd in 1739 de huidige kerk gebouwd.