Cultuur

Cultuur in de Himrik

Witte Kerk:

20150322_173803

Plaatselijk Belang stelt zich ten doel om het woon-, leef- en werkklimaat binnen de dorpsgrenzen te bevorderen, voor zover dit in haar vermogen ligt.Ideeën, plannen, klachten, enzovoort vanuit de bevolking van Hemrik beoordelen, zo nodig voorzien van commentaar en onder de aandacht brengen van de desbetreffende instanties.

Ideeën, plannen, enzovoort van instanties beoordelen, zo nodig voorzien van commentaar en onder de aandacht brengen van de bevolking.

De bevolking, waar mogelijk en wenselijk, inschakelen bij het beoordelen van ideeën, plannen enzovoort.

Op eigen initiatief ontwikkelen van plannen met medewerking van de bevolking.