Contact


Plaatselijk Belang:

Voorzitter: Tjisse Visser – Secretaris: Josien Jonker – Lid: Harke Hilboezen –

Tel: 0647028654 (Tjisse Visser)

E-mail: plaatselijkbelang@dehimrik.nl


De Doarpsrounte:

Opgave, opzeggingen en adverteerders: m.eng.vanderwal@home.nl

Tel: 0516-471296

Kopij voor de redactie: drdehimrik@hotmail.com


De Bining:

Engbert Pierswei 2
8409 JW Hemrik

0516 471 553
0516 471 421 of 06-11221906 (beheerder)
0516 471 253 (penningmeester – J. Visser)
B.g.g. 06-15234633


Webmaster:

Met vragen over de website kunt u terecht bij plaatselijk belang.