Home

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Bakkeveen, via Wijnjewoude en Lippenhuizen naar Gorredijk. Deze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, is de doorgaande weg en vormt van oudsher de kern door het dorp.

Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel.


Nieuws

Het bestuur van het plaatselijk belang de Himrik heeft besloten omde ALV van woensdag 19 januari te verplaatsen naar woensdag 23 maart. Dit in verband met de huidige situatie en maatrwegelen rondom Corona. Wij hopen dan weer gewoon zoals vanouds samen te kunnen komen.

Met vriendelijk groet,

Het bestuur Plaatselijk Belang Himrik

 

Extra online glasvezel informatieavonden vanwege vervallen informatieavonden

Binnen de huidige coronamaatregelen, die gelden tot 4 december, kan DELTA Fiber Netwerk voorlopig geen glasvezel informatieavonden organiseren. De geplande avonden op woensdag 17 november in Beetsterzwaag, donderdag 18 november in Gorredijk en dinsdag 23 november in Ureterp komen daarom te vervallen.

Om toch iedereen goed te informeren over de glasvezelcampagne, het telecomaanbod en de aanleg van glasvezel worden er extra online informatieavonden georganiseerd op dinsdag 23 november en woensdag 8 december om 19.30 uur. In Ureterp is er ook op dinsdag 23 november een informatiemiddag in m.f.c. De Wier vanaf 15:00.

Tijdens de online informatieavond geven we ook antwoord op de veelgestelde vragen en is er de mogelijk om live vragen te stellen via de chat. Je kunt de avond volgen vanuit huis via je computer, tablet of telefoon. Meld je aan via deze link: Online glasvezel informatieavond 23 november en 8 december (deltafibernetwerk.nl)

Met vriendelijke groet,

Ivo Horn

Communicatieadviseur

Overschieseweg 203, 3112 NB Schiedam

06 1441 8910  |  deltafibernetwerk.nl

 

OPROEP DORPSSTEUNPUNT HEMRIK!

Beste mensen van Hemrik en omgeving,

Het dorpssteunpunt Hemrik wil in deze tijd van de coronacrisis graag een helpende hand bieden.

Misschien heeft u ergens hulp bij nodig: bij het boodschappen doen, het uitlaten van uw hond of hebt u een andere vraag.

Het kan ook zijn dat u misschien juist graag mensen in uw omgeving wilt helpen.
U kunt contact opnemen met de omtinker in uw buurt.
Het is ook mogelijk enkele leden van de werkgroep te bellen.

U kunt contact opnemen met:

Jan Quarré                  0516-471387
of
Andrea Deinum                06 15584582

 Kijk HIER voor de foto’s van de Harmonie 2021                                                               

Kijk HIER voor de foto’s van de Halloween party 2021

Klik HIER en HIER voor de foto`s van Kleintje Wampex 2020

Foto`s van Nieuwjaarscafè 2020

Foto`s Wamex 2019

Klik hier voor de foto`s van de Harmonie


Ook op deze website

Klik hier voor het Avg Privacystatement

Klik hier voor de Facebook pagina nieuwjaarscafehemrik

Klik hier voor de Facebook pagina van het Plaatselijk belang.


Logo Doarpsrounte De Himrik


Doarpsrounte


Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij:
Doetsje Dijkstra,  email: drdehimrik@hotmail.com

Alle kopy bij voorkeur inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.

SLUITINGS DATUM ZONDAG 15 mei. 2022 OM 18.00 UUR

Kopy ingeleverd na dit tijdstip kan in de meeste gevallen niet meer geplaatst worden. Wilt u daar rekening mee houden.


Inlever datum voor de volgende maand:

Maand Wanneer Inleveren Kopy
Mei 20 mei 15 mei.
Juni 24 juni 19 juni.
September 16 sept 11 sept.
Oktober 14okt 9 okt.
November 18 nov 13 nov.
December 23 dec 18 dec.